ИПАР лекциялары

ИПАР продукциясы боюнча
ИПАР корпорациянын Platinum IBM даражадагы расмий дистрибьюторунун
медицинада 40 жыл кызмат кылган дарыгер Токтокан Маматжанованын лекциялары